Algemene voorwaarden SkyZone

 

Huisregels Skyzone

 

 

 • Het verblijf in SkyZone en het gebruik van alle speeltoestellen geschiedt op eigen risico
 • Ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen en voor het juiste en veilig gebruiken van de speeltoestellen
 • Schoenen zijn toegestaan, met uitzondering van de schoenvrije zones
 • Roken in de daarvoor bestemde rookzone op de eerste verdieping, verder geldt er in het gehele gebouw een rookverbod
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt er altijd aangifte gedaan
 • De directie van SkyZone is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen
 • Alcoholmisbruik en het gebruik van drugs is verboden. Onder de 18 jaar wordt alcohol niet geschonken
 • Geweld (verbaal en non-verbaal) is niet toegestaan
 • Bij ongewenste intimiteiten wordt direct aangifte gedaan
 • In verband met de veiligheid, hanteren wij een maximaal aantal bezoekers
 • De directie kan besluiten tijdelijk geen bezoekers toe te laten
 • Aanwijzingen en instructies van het personeel van SkyZone dienen te allen tijde opgevolgd te worden
 • In de speeltoestellen zijn scherpe voorwerpen niet toegestaan
 • Voor jeugd t/m 18 jaar zijn ouders/verzorgers te allen tijde verantwoordelijk, ook indien ouders/verzorgers niet aanwezig zijn
 • Zelf meegenomen etenswaren of dranken zijn niet toegestaan
 • De minimale leeftijd voor het hoogteparcours is 7 jaar, minimale lengte 1.30m
 • Ballen blijven in de ballenbak, voetballen mag alleen in de daarvoor bestemde ruimtes
 • De CrazyClimb mag alleen gebruikt worden bij aanwezigheid van toezicht en begeleiding
 • Keuringen van speeltoestellen gebeurt volgens Europese normen en worden jaarlijks uitgevoerd
 • Bij het betreden van SkyZone gaat u zich akkoord met onze huisregels, bij het niet naleven hiervan of het negeren van instructies en aanwijzingen loopt u het risico verwijdert te worden uit SkyZone zonder restitutie
 • Bij twijfel over naleving van de huisregels beslist de directie van SkyZone