Disclaimer

 

Disclaimer Website www.rozengaarde.nlOndanks dat Rozengaarde B.V. / Rozengaarde Leisure B.V. (SkyZone) de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Rozengaarde B.V. / Rozengaarde Leisure B.V. (SkyZone)  niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde medewerkers.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.

De website van Rozengaarde B.V. / Rozengaarde Leisure B.V. (SkyZone) kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Rozengaarde B.V. / Rozengaarde Leisure B.V. (SkyZone) worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Rozengaarde B.V. / Rozengaarde Leisure B.V. (SkyZone)  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Rozengaarde B.V. / Rozengaarde Leisure B.V. (SkyZone)  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Rozengaarde B.V. / Rozengaarde Leisure B.V. (SkyZone) aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voort vloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rozengaarde B.V. / Rozengaarde Leisure B.V. (SkyZone).

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.