Geplaast op 01-05-2017

Herindeling Parkeervoorziening

 

Herindeling Parkeervoorziening Zwembad Rozengaarde, SkyZone en het IKC

Vanaf 1 mei wordt er gestart met het creëren van extra parkeervoorzieningen. Deze bouw zal in 5 fases verlopen. De laatste fase eindigt op 28 juli. Tijdens het verloop van deze fases kunt u enige parkeer hinder ondervinden. Bij extreme drukte kunt u gebruik maken van de parkeerplaatsen bij sportpark “de Bezelhorst”.

Fase 1 -  1 mei t/m 12 mei

Fase 2 – 15 mei t/m 16 juni

Fase 3 – 19 juni t/m 5 juli

Fase 4 – 6 juli T/m 19 juli

Fase 5 – 7 juli t/m 28 juli