Geplaast op 01-01-2021

Vanaf 1 januari 2021 heeft Rozengaarde B.V. een statutaire naamswijziging naar Sportbedrijf Doetinchem B.V. ondergaan

 

  

Wat doet Sportbedrijf Doetinchem B.V.?

Onder de nieuwe naam Sportbedrijf Doetinchem, zullen alle huidige activiteiten die Rozengaarde B.V. exploiteert worden voortgezet. Rozengaarde Leisure B.V. wordt in de huidige vorm (dochteronderneming Rozengaarde B.V.) ongewijzigd voortgezet als dochteronderneming van het nieuwe Sportbedrijf Doetinchem. Daarnaast worden Stichting Sportservice Doetinchem en het onderdeel binnensportaccommodaties van BUHA B.V. toegevoegd aan Sportbedrijf Doetinchem.

 

Verandert er iets voor u?

De medewerkers waarmee u contact heeft blijven ongewijzigd. Dat betekent dat de contacten met hen gewoon doorlopen.

Telefoonnummers en emailadressen

De huidige telefoonnummers en emailadressen blijven in gebruik. 

zwembad@rozengaarde.nl

Postadres

Post kunt u sturen naar Sportbedrijf Doetinchem BV, Bezelhorstweg 115, 7002 CC Doetinchem.

Voor het insturen van facturen; rozengaardeadministratie@doetinchem.nl

 

Sportbedrijf Doetinchem BV

t.a.v. “naam opdrachtgever”

Bezelhorstweg 115

7002 CC Doetinchem

 

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer blijft ongewijzigd. Het bankrekeningnummer is: NL 65 RABO 0142 612 553 t.n.v. Sportbedrijf Doetinchem BV.

 

Vragen?

Wij hopen u met deze kennisgeving voldoende te hebben geïnformeerd over de nieuwe situatie. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon van Rozengaarde B.V. Wij staan u graag te woord.

 

Wij vertrouwen op een prettige verdere samenwerking en wensen u namens de gehele organistatie een voorspoedig 2021.